Gestaltterapiens historie :

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykologi. Terapiformen ble videreutviklet av Fritz Perls på 1950/60 tallet, og er nå en av de mest anvendte psykoterapiformer i Europa.

Gestalt er et tysk ord som opprinnelig betyr skikkelse, helhet, form eller figur. I gestalt snakker vi om uavsluttede gestalter og uferdige opplevelser

I terapien jobber vi med å lukke gestalten, dvs. å avslutte den ved å gi den et nytt innhold som du kan bearbeide.

Det er en samtaleterapi der terapeuten er oppmerksom på hele mennesket, tanker, følelser og kroppslige uttrykk. Det legges vekt på det som skjer her og nå - i øyeblikket