Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykoterapi. Det legges vekt på å bevisstgjøre deg på egne følelser,reaksjoner og handlinger gjennom samtaler,veiledning og andre metoder.

I gestalt snakker vi om "uavsluttede gestalter", uferdige opplevelser. I terapien jobber vi med å "lukke" gestalten, avslutte den ved å gi den et nytt innhold som du kan bearbeide.

Forholdet terapeut - klient er vesentlig i terapien. Vi tenker at terapeut og klient møtes på en måte der de er likeverdige, i et "jeg-du" forhold. Som gestaltterapeut er jeg opptatt av å møte deg her og nå, men jeg er også opptatt av å høre din historie.

Sammen kan vi utforske hvordan det som har skjedd tidligere innvirker på det som skjer nå, og på denne måten kan du bli fullt oppmerksom på hva du gjør, hvordan du gjør det, og på hva du kan ta med deg videre i livet ditt.

Jeg arbeider med ulike behov som f.eks, når du:

Kanskje gestaltterapi er noe for deg. Flere og flere benytter seg av denne terapiformen, som nå er en av de mest anvendte psykoterapiformer i Europa.