Hvordan jeg jobber :

Først forteller du litt om din livssituasjon, eventuelt problem og hva du trenger av meg. For at terapien skal være virksom tenker jeg at det er nødvendig at vi gir oss den tiden vi trenger til å bygge opp et forhold basert på tillit.

Gjennom samtale og eventuelle øvelser og eksperimenter vil jeg hjelpe deg til å oppdage ulike sammenhenger i livet ditt, som kan gjøre deg mer bevisst på dine følelser, reaksjoner og handlinger

Du står alltid fritt til å si nei til å gjøre noe du ikke ønsker. Jeg er opptatt av å møte deg her og nå, men jeg vil også høre din historie, slik at vi kan utforske hvordan det som har skjedd tidligere i livet ditt innvirker på hvordan du har det nå.

Som terapeut er jeg aktivt tilstede og kan gjerne dele mine tanker og synspunkter med deg underveis. En viktig oppgave er å holde deg her og nå gjennom å rette oppmerksomhet på følelser, tanker og fornemmelser som skjer i øyeblikket. Jeg forsøker å tilasse meg hver enkelts nivå, lidelse, problem og dømmer ingen, men aksepterer deg som den du er.


Etiske prinsipper :

Som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening forplikter jeg meg til å følge etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF, som b.l.a innebærer krav om taushetsplikt, regelmessig veiledning og faglig oppfølging.